Aanbod

AANBOD

Studieaanbod 1ste graad A-stroom

Gemeenschappelijke basisvorming


Project

 • Coaching, maattraject (verdiepen, remediëren, uitbreiden)
 • ProjecT (vak -, klas- en leerjaardoorbrekend werken)

Keuzegedeelte eerste leerjaar

 • Talentmodules  = verkennen van talenten en interesses via onderzoekend leren en ondervinden (o.a. mens en welzijn, mens en maatschappij, STEM, ICT, ART)
 • Zee- en watersporten (o.a. golfsurfen, windsurfen, zeilen, zwemmen, reddend zwemmen, initiaties duiken, waterpolo, sup-yoga ...)
 • Klassieke Talen (Latijn)

Basisopties tweede leerjaar

 • Moderne Talen - Wetenschappen
 • Sport
 • Klassieke Talen (Latijn)

  Steun, sturing en inspiratie van de leerkracht en opvoeder zijn de motor van de ontplooiing

  J. Jolles

  Troeven van onze Tienerschool

  • samenwerkend leren in heterogene groepen (leeftijdsdoorbrekend) tijdens uren Project
  • gedeelde instructie- en werkruimtes: leerlingen van verschillende jaren werken in dezelfde 'lokalen'
  • gemeenschappelijke themadagen: alle jaren werken vanuit hun doelen rond een gemeenschappelijk onderwerp of probleemstelling
  • gezamenlijke pauzemomenten: de leerlingen delen hun eigen speelplaats en/of ontspanningsruimte
  • gemengd lerarenteam (klasleerkrachten van het 5de en 6de leerjaar + vakexperten secundair), wat zorgt voor een begeleide overgang naar 'het secundair'
  • module Engels vanaf het zesde leerjaar: leerlingen van het 6de leerjaar krijgen reeds het vak Engels
  • CLIL: bijvoorbeeld aardrijkskunde in het Engels kunnen volgen
  • de optie zee- en watersporten onder begeleiding van ervaren leraren/ instructeurs
  • continuïteit op het vlak van zorg, waardoor de leerlingen 4 jaar opgevolgd worden en er dus geen breuk is tussen het 'lager' en het 'secundair'
  • Exentratraject (extra traject voor hoogbegaafden of wie wil ‘versnellen’)

  CLIL: Content and Language Integrated Learning. Leerlingen krijgen ook
  niet-taalvakken in het Frans, Engels of Duits. Bij ons bv. aardrijkskunde in het Engels kunnen volgen.